Ungkarlsblomma

Ungkarlsblomma

Pris 100 kr

Att beställa knippen är enkelt. Välj en eller flera knippen som du vill kombinera. Ett knippe innehåller cirka 10 stjälkar.